vrijdag 13 januari 2012

Mooi artikel in de Volkskrant

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag in de rubriek 'Wetenschap' stond een geweldig artikel geschreven door Maarten Keulemans met de titel: " Het kan dus tóch anders."
Het artikel is zogenaamd vanuit de toekomst geschreven, maar is wel gebaseerd op gesprekken met allerlei wetenschappers.

Een klein citaat dan uit bovengenoemd artikel:

" Achteraf gezien is het misschien moeilijk voor te stellen, maar twintig jaar geleden, in 2012, was er een tijd dat het in de economie haast alleen maar ging over geld.
Dat intussen het milieu steeds zwaarder gebukt ging onder overbevissing, ontbossing, uitputting van grondstoffen en klimaatverandering en dat er steeds meer " consumenten " uitvielen met burn-out of depressie, interesseerde maar weinigen: dat viel immers buiten het bestek van de markt.
Tegenwoordig is het niet goed meer voor te stellen, maar destijds geloofden de meeste economen en politici dat duurzaamheid ons leven primitief en middeleeuws zou maken. Milieumaatregelen zag men als iets dat groei in de weg stond; iets voor linkse mensen met zelfgebreide truien. Het was een manier van denken die natuurlijk onmogelijk kon standhouden, zeker omdat de consumptie steeds meer dreef op geld dat helemaal niet bestond; voorschotten, leningen, kredieten. "


Hierbij dan de juiste links naar het artikel:
Link 1
Link 2
Heeft iemand het toevallig gelezen? En zo ja, wat vonden jullie ervan?


links via: Rijnland-weblog en Klamer's Blog